Extreme stijging brandstofkosten niet gecompenseerd door NEA-index

De brandstofkosten voor dit jaar wijken enorm af van de voorspellingen in de NEA-index en zullen een onevenredig negatief effect hebben. Afwijkingen van de geraamde kosten worden niet met terugwerkende kracht in de kostenindex gecompenseerd zoals menigeen denkt.

‘Sleur? Word chauffeur!’

Sociaal Fonds Mobiliteit start een online marketingcampagne met de leus ‘Sleur? Word chauffeur!’ om taxibedrijven te helpen bij hun zoektocht naar nieuw personeel.

Aanpassing OV uurloon en OV ORT

Recent is er een nieuwe Cao OV afgesloten, waarbij het OV uurloon en het OVT ORT bedrag is aangepast.

Nieuwe loontabel niet-rijdend personeel

Per 1 juli 2022 gaan de bedragen van het minimumloon (WML: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) omhoog. Dit is verwerkt in de nieuwe loontabel.

SFM-portaal verloonde tijd

Een voorstudie laat zien dat het SFM-portaal op zijn vroegst pas in het najaar gereed zal zijn of later. In dit online portaal zouden werkgevers volgens de huidige cao met ingang van 1 maart 2022 het type dienst en de diensttijden vooraf kenbaar moeten maken aan SFM.

Sterke stijging brandstofprijzen zal leiden tot fors hogere NEA-index

Panteia heeft berekend wat de gevolgen zijn van de sterk stijgende brandstofprijzen voor de kostenontwikkelingen in het zorg- en taxivervoer. Op basis van de eerste berekeningen lijkt een hogere NEA-index onvermijdelijk als brandstofprijzen niet substantieel gaan dalen.

Uitzendbureau

Sommige uitzendondernemingen vallen ook onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer. Via het vernieuwde stroomschema kunt u controleren of dit ook voor u geldt.

Train-de-trainer dementie in de taxi

Hoe leer je chauffeurs hoe je passagiers met dementie herkent en hoe je er mee om kunt gaan? Doe mee aan de train-de-trainer op 3 november 2022.

Taxi Nieuws

Deze week is het zover: Taxi Expo '22

Veel gezelligheid tijdens de netwerkborrel van Taxi Expo.Foto: ProMedia/Verkijk Taxi Expo '22 komt steeds dichterbij... lees meer

FNV: chauffeursbijeenkomst goed verlopen

FNV roept haar leden op om deel te nemen aan de chauffeursbijeenkomst.Foto: FNV Er is nog altijd geen akkoord bereikt tussen vakbonden en werkgevers o... lees meer

Omnibuzz zoekt chauffeurs personenvervoer

Wie een Wmo-indicatie van de gemeente heeft en wil reizen, reserveert een rit bij Omnibuzz... lees meer

Cryptshare

Veilig online bestanden uitwisselen.

‘Wij zijn er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, taxileraren, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel.’
Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Mobiliteit

1.558

Deelnemers aan de internetcursus Gezond werken in de taxi sinds september 2016.

‘De tips uit het Rolstoel ABC gebruik ik dagelijks.’
Peter van Dijk, Taxichauffeur Venlo

Looncalculator

Gebruik onze stapsgewijze rekenmodule om uw loon te bepalen conform cao Taxivervoer.

Nieuw in de branche

Nieuw taxibedrijf gestart? Met werknemers? Meld u bij ons aan.

SFM portaal

Gebruik het online portaal om gegevens van de BoordComputer Taxi veilig digitaal aan te leveren.

naar boven