Het uitvoeren van rolstoelvervoer is een van de moeilijkste taken in de taxibranche. Er komt bijvoorbeeld veel kijken bij het juist vastzetten van de rolstoel en passagier.

Sociaal Fonds Mobiliteit heeft op basis van het door Inspectie Leefomgeving en Transport ontwikkelde voorlichtingsmateriaal een internetcursus laten maken waarin wordt ingegaan op meerdere aspecten van het rolstoelvervoer.

>> Direct naar de internetcursus het Rolstoel ABC

Voor wie

Het Rolstoel ABC is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van het rolstoelvervoer met een taxi. Natuurlijk is deze cursus in eerste instantie bedoeld voor de chauffeur maar ook voor andere functionarissen in een taxibedrijf is deze cursus nuttig en raden we hen aan hem te volgen.

Inhoud van de cursus

In de cursus wordt in een aantal hoofdstukken ingegaan op de risico’s van het rolstoelvervoer, de wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden van de chauffeur en de passagier ten aanzien van gordelgebruik, etc. Het Rolstoel ABC is aangepast aan de nieuwe wettelijke regels en de actuele Code VVR (Code Veilig Vervoer van Rolstoelinzittenden).

Goed en Veilig rolstoelvervoer is afhankelijk van het materiaal waarmee wordt gewerkt. Maar zeker zo belangrijk is dat de chauffeur en z’n passagier weten hoe er mee moet worden gewerkt en wat ieders verantwoordelijkheden zijn. De cursus Het Rolstoel ABC gaat hier op in. Verder is er een bibliotheek met tips en wetenswaardigheden aan toegevoegd.

Vervolgcursus

Om er zeker van te zijn dat hetgeen u heeft geleerd ook in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden is het van belang dat u na de internetcursus een praktijktraining volgt waarin de noodzakelijke vaardigheden worden geoefend. Een bedrijfstraining mag worden verzorgd door een taxileraar/opleider die hiervoor gekwalificeerd is.
Sociaal Fonds Mobiliteit organiseert regelmatig voor verschillende onderwerpen train-de-trainers bijeenkomsten en taxilerarendagen. In deze bijeenkomst leren de deelnemers hoe ze met gebruikmaking van het beschikbare materiaal zelf een praktijkcursus kunnen opzetten en geven.

Resultaat

U wordt zich bewust van de risico’s die verbonden zijn aan deze vorm van taxivervoer zowel voor de passagiers als voor u als chauffeur. Nadat de cursus is afgerond krijgt u de mogelijkheid om een toets af te leggen waarmee een certificaat behaald kan worden.