Aanmelden bij Sociaal Fonds Mobiliteit

In de cao SFM is afgesproken dat taxibedrijven met personeel in dienst verplicht zijn om premie te betalen aan Sociaal Fonds Mobiliteit. Dit kan ook voor detacheerders gelden. Om vast te kunnen stellen of uw bedrijf premieplichtig is, hebben wij gegevens van u nodig. Met het intakeformulier geeft u deze gegevens door.

Hoe werkt het?

Op basis van de gegevens op het intakeformulier bepalen wij of uw bedrijf onder de werkingssfeer van de cao SFM valt. Is dat het geval? Dan berekenen wij op basis van uw geschatte heffingsloon over het lopende jaar, hoeveel SFM-premie u op jaarbasis gaat betalen. U ontvangt dan van ons een premieoverzicht. Bent u niet premieplichtig? Dan laten wij u dat per brief weten.

Betaling per maand, kwartaal of jaar?

De premienota is een kwartaalnota. Op verzoek kan dit ook een jaarnota zijn. Of betaalt u liever per maand? U kunt uw voorkeur aangeven op het intakeformulier. Daarnaast kunt u kiezen voor automatische incasso.

Loonsom gewijzigd?

De loonsom kunt u elk kwartaal aanpassen via het formulier Wijziging loonsom. Stuur ons dit formulier voor de 30ste van de laatste maand van het kwartaal. Een aanpassing gedaan vóór de 30ste betekent een nieuwe kwartaalnota gebaseerd op uw aanpassing.

Wijzigingen in de loonsom kunt u doorgeven tot 30 september van enig jaar. Wijzigingen na die datum worden uiteindelijk verrekend via de eindafrekening.

Aansluiten bij Pensioenfonds Vervoer

Als nieuwe werkgever in de taxisector bent u verplicht om uw bedrijf aan te sluiten en uw medewerkers aan te melden bij Pensioenfonds Vervoer. Binnen vier weken na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvangt u bericht van Pensioenfonds Vervoer voor een online bedrijfsonderzoek. 

Werkgeversportaal

Valt uw onderneming onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Vervoer? Dan ontvangt u een welkomstbrief en inlogcodes voor het werkgeversportaal. Vanaf dat moment kunt u de gegevens van uw werknemers aanleveren.

Geen bericht?

U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor een tijdige aansluiting bij Pensioenfonds Vervoer. Ontvangt u binnen vier weken na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel geen bericht? Neem dan zelf contact op met Pensioenfonds Vervoer.

Pensioenpremie 

Jaarlijks publiceert Pensioenfonds Vervoer een overzicht met kerncijfers. Hier vindt u meer informatie over de inhoudingen op het loon voor de afdracht van de pensioenpremie.

Werkgeversdesk