23-01-2023

Vanaf 21 maart 2023 werkt de oude G2-systeemkaart niet meer. De systeemkaart moet vóór deze datum vervangen zijn door een G3-systeemkaart. Het is belangrijk dat elke taxiondernemer de systeemkaart tijdig vervangt. Alleen zo blijft de BCT na 20 maart 2023 goed werken. 

Controle naleving cao Zorgvervoer en Taxi

We hebben u vorig jaar hierover ook al geïnformeerd, maar vanwege het grote belang, willen wij u er nogmaals aan herinneren. Naast de wettelijke verplichting van een goed werkende BCT zijn de gegevens uit de BCT tijdens een onderzoek naar de naleving van de cao Zorgvervoer en Taxi van wezenlijk belang voor de vaststelling van de verloonde tijd.

Maak een afspraak 

Maak voor het vervangen van uw systeemkaart een afspraak met uw werkplaats of uw BCT-fabrikant. Doe dit tijdig om wachttijden te voorkomen, zodat u vanaf 21 maart 2023 een werkende BCT heeft.

Zie ook het bericht van ILT (klik)