De jaarlijkse uitbetaling van de vakantietoeslag komt er weer aan. De cao Taxivervoer schrijft voor dat de werknemer deze toeslag uiterlijk 31 mei uitbetaald krijgt (art. 3.12.1 lid 1). De vakantietoeslag bouwt hij op vanaf 1 mei in het voorafgaande kalenderjaar tot en met 30 april in het lopende jaar. 

Natuurlijk is het voor de werknemer prettig als hij de vakantietoeslag netjes op tijd betaald krijgt. Maar juist ook voor de ondernemer is het belangrijk dat hij de vakantietoeslag op tijd overmaakt. Wij realiseren ons dat dit een hele uitdaging kan zijn in deze moeilijke tijd van de coronacrisis, maar willen u toch attenderen op de gevolgen als u niet op tijd het vakantiegeld betaalt.
 

10% extra nabetaling

Betaalt de werkgever de vakantietoeslag niet op tijd? Dan kan dit grote gevolgen hebben. Als SFM tijdens een controle op de naleving van de cao achteraf constateert dat de vakantietoeslag te laat betaald is, dient de werkgever 10% extra aan de werknemer te betalen. Dit geldt ook als tijdens het onderzoek van SFM blijkt dat het vakantiegeld inmiddels al lang betaald is!
 

Overtreding

Daarnaast kan het gevolgen hebben voor het bedrijfsoordeel. Te late betaling van de vakantietoeslag (net als te late loonbetaling) is een ernstige overtreding. En bij meer dan twee ernstige overtredingen leidt het bedrijfsoordeel tot een 'onvoldoende'. Dit kan een belemmering zijn als een bedrijf wil inschrijven op aanbestedingen. Bovendien dient voor TX-Keur het laatst afgegeven bedrijfsoordeel een 'voldoende' te zijn.