24 november 2020

De overgangsregeling van de code VVR is vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 december 2021. De tijd die resteert tot en met 31 december 2021 wordt door partijen betrokken bij het veilig vervoer van rolstoelinzittenden, gebruikt voor de implementatie en verduidelijking van de overgangsregeling. Doel is en blijft duidelijkheid te verschaffen voor de rolstoelinzittende en chauffeur. 

De gesprekken voor het uitwerken van de overgangsregeling hebben door de coronacrisis forse vertraging opgelopen. De tijd die door deze verlenging beschikbaar komt, zal tevens gebruikt worden om ook met andere stakeholders in gesprek te gaan over invullingsvoorwaarden voor de overgangsregeling. Hierbij wordt ingezet op een oplossing voor de mensen die nu een rolstoel zonder haaksymbolen hebben. De betrokken partijen willen dat deze mensen veilig vervoerd kunnen blijven worden en dat dit voor de chauffeur duidelijk herkenbaar is.  De chauffeur blijft juridisch weliswaar aansprakelijk maar kan zich beroepen op het feit dat hij op basis van de code heeft gehandeld en daar ook op mag vertrouwen.

Lees meer