30-05-2024

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor Taxibedrijven, het RI&E-instrument voor alle  bedrijven in onze branche, heeft de driejaarlijkse toetsing voor erkenning weer doorstaan.

De toetsing is uitgevoerd door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige en het instrument moet tevens de instemming hebben van onze cao-partijen.

Daarmee voldoet het aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een RI&E-erkenning die sinds 1 april 2011 van kracht is. Het instrument is weer voorzien van het groene RI&E-erkenningsicoontje, zodat bedrijven met maximaal 25 werknemers in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling. Deze erkenning blijft 3 jaar geldig.

Een RI&E moet uitgevoerd worden met een betrouwbaar, toepasbaar en actueel onderzoeks-instrument. De RI&E Taxibedrijven is het branche-instrument daarvoor. Met de RI&E wordt inzage verkregen in de feitelijke en gewenste veiligheid- en gezondheidssituatie in het bedrijf. Daarmee vormt het de basis voor effectieve maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bedrijven controleren op het hebben van een actuele RI&E.

Heb jij als bedrijf nog geen actuele RI&E? Ga dan naar de webpagina Branche RI&E, lees alle info door en ga aan de slag. Heb je hulp nodig? Dan is ons advies om je aan te melden voor de cursus Preventiemedewerker. Hier vind je een overzicht van de cursusdata en een aanmeldformulier.

Voor vragen, neem contact op met onze arbocoach Peer Vos, hij helpt je graag op weg.