28 mei 2019

Sociaal Fonds Mobiliteit heeft vanuit een Europees subsidie programma (ESF) financiële ondersteuning gekregen om de vitaliteit en het werkvermogen van taxiwerknemers te stimuleren.

Deze subsidie is onder andere bedoeld voor activiteiten om mensen gezond aan het werk te houden met het oog op de hogere pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt.  Werknemers en werkgevers kunnen hier gebruik van maken.

Het gaat dan om zaken als de inzet van een budgetcoach (financieel gezond) maar ook over hoe je gezond aan het werk kunt blijven (het belang van goede voeding, nachtrust, verminderen van stress, etc). Ook is er aandacht voor de stijl van leidinggeven en de bedrijfscultuur. Na de zomer start het project. Meer informatie volgt op de website.