17 oktober 2022

Wist u dat vanaf 21 maart 2023 de G2-systeemkaart niet meer werkt? Hierdoor werkt uw BCT ook niet meer. Vervang de systeemkaart dus tijdig. Taxi’s die geen nieuwe G3-systeemkaart in de BCT hebben, mogen vanaf 21 maart 2023 niet rijden, totdat de oude G2-systeemkaart is vervangen. U bent als taxiondernemer zèlf verantwoordelijk voor een goed werkende BCT. Bovendien kan niet tijdig vervangen consequenties hebben voor een cao onderzoek.

Controle naleving cao Zorgvervoer en Taxi

Naast de wettelijke verplichting van een goed werkende BCT en het juiste gebruik daarvan, gebruikt Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) bij een onderzoek naar de naleving van de cao Zorgvervoer en Taxi de gegevens van de BCT voor de vaststelling van de verloonde tijd. Afwijkingen op begin- en eindtijden van de vooraf aan de werknemer kenbaar gemaakte diensten – gebaseerd op de afwijkingen op basis van de BCT-gegevens - zijn bepalend voor de daadwerkelijke verloning. Het op verzoek van SFM leveren van deze data is essentieel. Kunt u dat niet? Dan dient u, onder aanzegging van een fortfaitaire schadevergoeding, op een andere wijze een sluitende arbeidstijdadministratie te overleggen. Hetgeen erg bewerkelijk, tijdrovend en arbeidsintensief is.

Arbeidstijdenwet & Arbeidstijdenbesluit vervoer

Naast de controle op de verloonde tijd controleert SFM op het juist toepassen van de arbeidstijdenwet (ATW) en het arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v). Vooralsnog als pilot (de resultaten van de controle hebben op dit moment geen invloed op het bedrijfsoordeel en een overtreding wordt niet gesanctioneerd). Wel heeft SFM hiervoor ook de BCT-data nodig.

Maak direct een afspraak met uw werkplaats of fabrikant

Al met al voldoende reden uw oude G2-systeemkaart tijdig te vervangen voor de nieuwe G3-systeemkaart. Uw werkplaats of BCT-fabrikant kan dit voor u uitvoeren. Maak direct een afspraak om wachttijden te voorkomen.

Zie ook het bericht van ILT (klik)