Sinds mei 2018 is de liftkeuring (LPK-keuring) voor de rolstoellift uit de APK gehaald. Een LPK-keuring is duur en het is voor een rolstoellift niet wettelijk verplicht de keuring door een zogenaamde ‘aangewezen keuringsinstantie’ te laten doen. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om dit zelf te doen door een opgeleide en deskundige eigen medewerker. Sociaal Fonds Mobiliteit heeft daarvoor een trainingsprogramma ontwikkeld. 

Volgens de Arbowet- en regelgeving is de taxirolstoellift een arbeidsmiddel wat onderhevig is aan slijtage. Daarom moet deze periodiek gekeurd worden. Voor sommige arbeidsmiddelen gelden specifieke keuringseisen, waarbij een onafhankelijke keuringsinstantie de keuring moet doen. Voor de rolstoellift bestaat hiervoor de LPK-keuring, deze keuring werd meegenomen in de APK. Nu deze liftkeuring geen onderdeel meer uitmaakt van de APK, heeft Sociaal Fonds Mobiliteit in samenwerking met het ROVC technische opleidingen een trainingsprogramma ontwikkeld voor het keuren van taxirolstoelliften.

 

Voor wie

Deelnemers moeten werkzaam zijn voor een bedrijf dat onder de werkingssfeer valt van de cao Taxivervoer. De training is geschikt voor monteurs of enigszins technisch onderlegde medewerkers. Iedereen die zich aanmeldt krijgt eerst een kennistest. Deze test geeft inzicht in het technisch niveau van de deelnemer. Op basis van de resultaten van de kennistest wordt bepaald of de deelnemer geschikt is, eerst een 'voorschakeltraining' moet doen of rechtstreeks de training ‘Keurmeester taxirolstoellift’ kan volgen.

In een 'voorschakeltraining' worden de deelnemers op het vereiste technische niveau gebracht om de training ‘Keurmeester taxirolstoellift’ met goed gevolg te kunnen afsluiten. 

 

Inhoud van de cursus 

De  'voorschakeltraining' en de 'training Keurmeester taxirolstoellift' bestaan uit een de volgende onderwerpen:

Voorschakeltraining (1 dag: halve dag theorie, halve dag praktijk):

 • Het werken met een o.a. universeelmeter en momentsleutel.
 • De vakkennis Hydrauliek – basis.
 • De vakkennis Elektrotechniek – basis.
 • De vakkennis mechanische techniek - basis.

 

Training Keurmeester taxirolstoellift (1 dag: halve dag theorie, halve dag praktijk):

 • Het aanbod taxirolstoelliften van gerenommeerde fabrikanten.
 • De inbouwvoorschriften fabrikant en CE-verklaring.
 • Het toepassen van technische eisen en wijze van keuren.
 • De relevante APK eisen met betrekking tot taxi’s met een keuringsrapport en goedkeuringsdocument.
 • Het keuringsrapport.

 

Na de 'training Keurmeester taxirolstoellift' zijn de medewerkers in staat de taxirolstoelliften, door middel van visuele inspectie en door meting en beproeving volgens de huidige voorschriften, te keuren.

Ook weten zij om te gaan met verwerking van de gegevens in een keuringsrapport. Neemt de medewerker zelf een rolstoeltaxi mee? Dan kan deze ter plekke gekeurd worden (maximaal 4 taxi’s per opleidingsgroep).

Bij een positief eindresultaat ontvangt de deelnemer een bedrijfstak erkend certificaat voor Keurmeester Rolstoellift. Hij kan dan door zijn werkgever benoemd worden tot Keurmeester Taxirolstoellift. 

 

Cursusdata

In 2021 organiseren we een voorschakeltraining en een training Keurmeester Taxirolstoelliften. Let op: eerst zal er een kennistest afgenomen moeten worden. De kennistest is kosteloos en geeft inzicht in het niveau van de technische kennis van de deelnemer en bepaalt of, en aan welke, training deelgenomen kan worden.  Meld u nu aan voor de kennistest! Wij sturen u de kennistest dan per post toe.

Op basis van de uitslag van de kennistest ontvangt u een advies over de te volgen trainingen. Wij bieden u vanaf dat moment ook de mogelijkheid om u aan te melden voor deze trainingen. 

Datum Tijd Locatie
Voorschakeltraining - 15 september 9.00 – 16.00 uur (incl. lunch) ROVC, Ede
Keurmeestertraining - 17 november 9.00 – 16.00 uur (incl. lunch) ROVC, Ede

 

 

Kosten

Sociaal Fonds Mobiliteit berekent slechts een deel van de totale kosten door aan deelnemers. Hierdoor kunnen wij de training aanbieden voor slechts € 75,- (excl. BTW) per deelnemer per training. Zodra u voor een datum en locatie bent ingeschreven sturen wij u een factuur. Het bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training betaald te zijn.

 

Voorwaarden

 • De deelnemer moet werkzaam zijn voor een bedrijf dat onder de werkingssfeer valt van de cao Taxivervoer.
 • Lukt het toch niet om te komen? We vragen u vriendelijk om uzelf uiterlijk 48 uur voor de bijeenkomst af te melden.
 • Bent u verhinderd, dan mag een collega ook de opleidingsplek innemen. Laat het ons weten via info@sfmobiliteit.nl.
 • Bij no-show zonder afmelding vooraf brengen wij de volledige opleidingskosten in rekening à € 75,- excl. BTW.

 

Aanmelden