Wist u dat het wettelijk verplicht is een preventiemedewerker in dienst te hebben? Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en weet welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. Zo kunt u onnodig verzuim en ongevallen voorkomen.

Om bedrijven in de taxibranche hierin te ondersteunen organiseert Sociaal Fonds Mobiliteit de cursus Preventiemedewerker. Omdat sinds 2017 de taak van de Preventiemedewerker is uitgebreid en omdat het meewerken dan wel uitvoeren van de RI&E hierbinnen de belangrijkste taak is, heeft SFM de cursus Preventiemedewerker opnieuw aangepast.

* Nieuw *
De branche RI&E voor taxibedrijven is vanwege nieuwe wettelijke eisen rond ongewenst gedrag alsmede de huidige COVID-19 richtlijnen vernieuwd. Tevens is het RI&E-instrument beknopter en gebruiksvriendelijker gemaakt.
Een mooi moment om de RI&E te actualiseren! Zeker nu we de cursus gratis aanbieden. En als u zich nu aanmeldt voor de cursus, hebben we nóg een extraatje: u kunt dan onder begeleiding van de arbocoach de RI&E voor uw bedrijf invullen. Vragen kunt u dan ook direct stellen! Aanmelden kan via het formulier onderaan deze pagina.

 

Voor wie

De vernieuwde cursus is voor alle bedrijven die een actuele RI&E willen hebben. De cursus is geschikt voor aankomend preventiemedewerkers, maar zeker ook voor preventiemedewerkers die hun kennis weer op peil willen brengen naar de laatste actuele wetgeving. Verder voor iedereen die een (deel)taak heeft of geïnteresseerd is in Arbo, veiligheid, gezondheid en verzuimpreventie.

Inhoud van de cursus (1 dag)

De vernieuwde Cursus Preventiemedewerker bestaat uit een interactief programma met o.a. de volgende onderwerpen:

1.     Korte samenvatting Arbowet 

2.     Rollen, taken en bevoegdheden preventiemedewerker 

3.     Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)*

4.     Welke risico’s zijn er in jouw organisatie?

5.     Arbocatalogus en andere preventieve oplossingen

* Bij onderdeel 3 t/m 5 zal een belangrijk deel het praktisch invullen van de eigen RI&E zijn.

U krijgt ter voorbereiding een korte oriëntatieopdracht, dit geeft meer ruimte op de cursusdag zelf. De cursus duurt een dag. Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat Preventiemedewerker.

Cursusdata 

Heeft u interesse? Vul dan het aanmeldformulier hieronder in. De volgende cursussen staan gepland in Culemborg:

  • vrijdag 29 september 2023 (VOL)
  • vrijdag 10 november 2023


Soms komt het voor dat er nog geen datum gepland is, dan kunt u zich toch opgeven. Op basis van het aantal aanmeldingen kijken we in dat geval in overleg naar een geschikte datum en locatie. We houden u op de hoogte.

Kosten

Om bedrijven extra te stimuleren om de RI&E te actualiseren teneinde preventie na te streven en boetes te voorkomen, bieden wij de cursus tijdelijk GRATIS aan!

 

Aanmelden