Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) is er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel. SFM is een stichting die is opgericht door cao-partijen in de taxibranche: KNV Taxi & Zorgvervoer, FNV en CNV Vakmensen.nl.

SFM is het centrale aanspreekpunt voor de taxibranche. De medewerkers van SFM zijn expert op het gebied van arbo, veiligheid en cao en houden toezicht op de naleving van cao-bepalingen. Ook helpt SFM mee bij de ontwikkeling van taxi-opleidingen en examens. Daarnaast is SFM een belangrijke gesprekspartner voor werknemers- en werkgeversorganisaties, gebruikersgroepen, beleidsmakers en opdrachtgevers van taxivervoer.

SFM wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de cao SFM. Ook gebruikt SFM subsidies voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Wat zijn de doelen van Sociaal Fonds Mobiliteit?

SFM zet zich in voor: 

  • goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de taxibranche;
  • vergroting van de vakbekwaamheid;
  • goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid;
  • eerlijke concurrentieverhoudingen in de bedrijfstak.
     

Bevoegdheden Sociaal Fonds Mobiliteit

De controlebevoegdheden van SFM zijn opgenomen in een aparte cao-regeling: de cao SFM. Deze heeft een looptijd van drie jaar en gaat in per 
1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2026. De algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao SFM wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De huidige cao SFM is op 4 juni 2024 algemeen verbindend verklaard.