Internetcursussen

Recent zijn de e-learnings ‘Lastige situaties’ en ‘Agressie in de taxi’ geactualiseerd met nieuwe video's, uitleg en toetsvragen. Houdt u ook uw kennis up-to-date via één van de gratis e-learnings van Sociaal Fonds Mobiliteit?

Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden

Nieuwe e-learning! Aan de hand van 19 vragen kunnen taxichauffeurs meer leren over veilig rolstoelvervoer zoals vastgelegd in de Code VVR.

Vragen over de cao?

Stel ze aan KNV, CNV of FNV. Er zijn afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers, dat zij het loket zijn waar u vragen kunt stellen.

Train-de-trainer dementie in de taxi

Hoe leer je chauffeurs hoe je passagiers met dementie herkent en hoe je er mee om kunt gaan? Doe mee aan de train-de-trainer op 3 november 2022.

Uitzendbureau

Sommige uitzendondernemingen vallen ook onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer. Via het vernieuwde stroomschema kunt u controleren of dit ook voor u geldt.

Extreme stijging brandstofkosten niet gecompenseerd door NEA-index

De brandstofkosten voor dit jaar wijken enorm af van de voorspellingen in de NEA-index en zullen een onevenredig negatief effect hebben. Afwijkingen van de geraamde kosten worden niet met terugwerkende kracht in de kostenindex gecompenseerd zoals menigeen denkt.

‘Sleur? Word chauffeur!’

Sociaal Fonds Mobiliteit start een online marketingcampagne met de leus ‘Sleur? Word chauffeur!’ om taxibedrijven te helpen bij hun zoektocht naar nieuw personeel.

Aanpassing OV uurloon en OV ORT

Recent is er een nieuwe Cao OV afgesloten, waarbij het OV uurloon en het OVT ORT bedrag is aangepast.

Nieuwe loontabel niet-rijdend personeel

Per 1 juli 2022 gaan de bedragen van het minimumloon (WML: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) omhoog. Dit is verwerkt in de nieuwe loontabel.

SFM-portaal verloonde tijd

Een voorstudie laat zien dat het SFM-portaal op zijn vroegst pas in het najaar gereed zal zijn of later. In dit online portaal zouden werkgevers volgens de huidige cao met ingang van 1 maart 2022 het type dienst en de diensttijden vooraf kenbaar moeten maken aan SFM.

Sterke stijging brandstofprijzen zal leiden tot fors hogere NEA-index

Panteia heeft berekend wat de gevolgen zijn van de sterk stijgende brandstofprijzen voor de kostenontwikkelingen in het zorg- en taxivervoer. Op basis van de eerste berekeningen lijkt een hogere NEA-index onvermijdelijk als brandstofprijzen niet substantieel gaan dalen.

Handige video's over de cao

Wil je weten hoe de regels in de cao Taxivervoer werken? Bekijk dan deze video's met een korte uitleg.

Verloonde tijd per 1 maart 2022

De definitie van de verloonde tijd verandert per 1 maart 2022. Niet-betaalde onderbrekingen zijn dan verleden tijd. In plaats daarvan worden taxichauffeurs in een dienst zonder blokken betaald voor alle tijd waarin zij beschikbaar zijn voor werk.

Normering rijtijd

Stapsgewijs leggen wij u uit hoe u de normtijd voor schoolroutes vaststelt. Bekijk nu de nieuwe rekenmodule voor het schooljaar 2022-2023.

Jaarverslag

Jaarlijks verschijnt een verslag van de Stichting Sociaal Fonds Mobiliteit. Het jaarverslag over 2021 staat nu online.

Kerncijfers

Sociaal Fonds Mobiliteit publiceert jaarlijks een rapport met arbeidsmarktcijfers van de taxibranche evenals andere kerncijfers. Het rapport over 2021 staat nu online.

SFM-premie

Lees alles over de vastgestelde premie van 2022, ook als u voor het eerst moet betalen.

‘Wij zijn er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, taxileraren, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel.’
Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Mobiliteit

22.670

Mensen zijn werkzaam in de taxibranche begin 2021.

‘De tips uit het Rolstoel ABC gebruik ik dagelijks.’
Peter van Dijk, Taxichauffeur Venlo
naar boven