Wijziging Code VVR per 1 januari 2022

Na een overgangsperiode is duidelijk geworden dat het in de praktijk niet mogelijk is om te verlangen dat iedere passagier over een gecertificeerde rolstoel beschikt. De crashtest is daarmee als eis vervallen, maar wordt nog wel van harte aanbevolen.

Nieuwe vacaturewebsite 'werken in de taxibranche'

Taxibedrijven in het zorgvervoer hebben moeite hebben om vacatures te vullen. Met de nieuwe vacaturewebsite hoopt de branche vraag en aanbod sneller bij elkaar te brengen.

Coronamaatregelen SFM

Cao-controles vinden weer op locatie plaats of, indien gewenst, schriftelijk. Aanmelden voor Sterk aan het stuur activiteiten kan weer. Bedrijfsbezoeken zijn ook weer mogelijk. Daarnaast worden sommige individuele trajecten digitaal of telefonisch uitgevoerd. Aanmelden kan uiteraard ook nog!

Taxilerarendag

Jaarlijks organiseert Sociaal Fonds Mobiliteit samen met Stichting TX-Keur de Taxilerarendag. Ieder jaar staat een bepaald thema centraal. Bent u er ook bij op 13 oktober of 11 november?

Uitzendbureau

Sommige uitzendondernemingen vallen ook onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer. Via het vernieuwde stroomschema kunt u controleren of dit ook voor u geldt.

Cursus Preventiemedewerker

RI&E invullen lastig? Niet als u zich aanmeldt voor de cursus preventiemedewerker. Onze arbocoach helpt u dan met het invullen van de vernieuwde, met COVID-19 richtlijnen aangevulde, branche RI&E.

Taxi Nieuws

Oderhandelingsresultaat nieuwe taxi-cao: 2,5 procent loonsverhoging

Een nieuwe cao is in zicht voor de circa 27.000 taxi- en zorgvervoerchauffeurs die Nederland telt... lees meer

Aanbesteding Fries wmo-vervoer opnieuw opgeschort vanwege corona

Het wmo-vervoer in de Friese gemeenten Harlingen, Vlieland en Waadhoeke zou per 1 januari 2022 in handen komen van meerdere vervoerders... lees meer

Taxiwerq speelt met nieuwe vacaturesite in op chauffeurstekort

Taxiwerq heeft zijn vacaturewebsite vernieuwd. Bezoekers komen via Taxivacatures nu sneller bij de juiste vacature terecht... lees meer

Cryptshare

Veilig online bestanden uitwisselen.

‘Wij zijn er voor iedereen die in het taxivervoer werkt: werkgevers, chauffeurs, taxileraren, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel.’
Henk van Gelderen, Sociaal Fonds Mobiliteit

1.558

Deelnemers aan de internetcursus Gezond werken in de taxi sinds september 2016.

‘De tips uit het Rolstoel ABC gebruik ik dagelijks.’
Peter van Dijk, Taxichauffeur Venlo

Looncalculator

Gebruik onze stapsgewijze rekenmodule om uw loon te bepalen conform cao Taxivervoer.

Nieuw in de branche

Nieuw taxibedrijf gestart? Met werknemers? Meld u bij ons aan.

SFM portaal

Gebruik het online portaal om gegevens van de BoordComputer Taxi veilig digitaal aan te leveren.

naar boven
http://web.sft.vdmi/application/themes/sft/assets/css/cookie.css