Sociaal Fonds Mobiliteit wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de cao taxivervoer. Sociaal Fonds Mobiliteit is verantwoordelijk voor de inning van de SFM-premie. De hoogte en de verdeling van de premie is vastgelegd in de cao SFM.

In 2022 bedraagt de premie 0,95%. De premie bestaat uit een werkgeversdeel (0,45%) en een werknemersdeel (0,50%). De premie wordt geïnd vanaf 1 januari 2022.

De werkgever draagt de totale premie aan Sociaal Fonds Mobiliteit af. Hoeveel premie de werkgever moet betalen, bepaalt Sociaal Fonds Mobiliteit aan de hand van de verzamelloonstaat.