In de cao SFM is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) geregeld.  In maart werd er door de cao partijen (KNV, FNV en CNV) een akkoord bereikt over een nieuwe cao SFM voor de zorgvervoer- en taxibranche. De nieuwe cao SFM heeft een looptijd van 3 jaar: van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

De nieuwe cao SFM heeft de volgende consequenties voor de inning van de SFM-premie in 2024:

  • De SFM-premie voor 2024 gaat in per 1 juli 2024 en wordt vastgesteld op 2,05% (werknemers 1,08% en werkgevers 0,97%).
  • De SFM-premie voor 2025 en 2026 wordt vastgesteld op 0,95% (werknemers 0,5% en werkgevers 0,45%).
  • Geen premie over de maanden januari tot en met juni 2024.

 

Premiepercentages
 

 Periode  Werknemersdeel  Werkgeversdeel  Totaal
januari - juni 2024 0% 0% 0%
juli - december 2024 1,08% 0,97% 2,05%
januari - december 2025 0,5% 0,45% 0,95%
januari - december 2026 0,5% 0,45% 0,95%


Als grondslag voor de SFM-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere dienstbetrekking is uitgezonderd van de SFM-premie.
 

Ook premie voor AOW-gerechtigden

Sinds 1 september 2010 moeten AOW-gerechtigden ook SFM-premie afdragen. Er geldt geen leeftijdsbovengrens meer.
 

Voorschotnota

U ontvangt vooralsnog geen voorschotnota voor 2024. 
 

Betaling

U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso of een factuur. Kiest u voor automatische incasso? Gebruik dan het Aanvraagformulier automatische incasso. Geef aan of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen. U kunt het formulier mailen naar premie@sfmobiliteit.nl. Blijkt uw jaarpremie lager te zijn dan 200 euro? Dan betaalt u het totaalbedrag in één keer. Dit kan per overschrijving of automatische incasso.
 

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 15 februari 2024 naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat. U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen. Hebben wij uw verzamelloonstaat op 15 februari 2024 nog niet binnen? U krijgt in dat geval een herinneringsbrief. Reageert u ook niet op deze en andere herinneringsbrieven? Dan baseren wij de eindafrekening op het aantal geregistreerde dienstverbanden bij Pensioenfonds Vervoer. Dit bedrag kan veel hoger liggen dan u normaal gesproken zou betalen.
 

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.
 

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging Loonsom. Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens. U ontvangt hierover bericht van ons.