Een gezondere taxibranche


Een goede gezondheid krijg je meestal niet cadeau. Daar moet je actief wat voor doen. Sociaal Fonds Mobiliteit zet zich in voor een gezondere taxibranche. Het verzuimcijfer in de taxibranche ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Tijd om in actie te komen.

Taxichauffeur is een zittend beroep. Weinig beweging, gecombineerd met een 'ongezonde' leefstijl, kan leiden tot gezondheidsrisico´s zoals overgewicht en vaak ook tot verzuim. Daarnaast is bijna de helft van alle taxichauffeurs ouder dan 50 jaar, inclusief de nieuwe instromers. Dit betekent voor de taxibranche een groeiend aantal oudere werknemers de komende jaren. Sociaal Fonds Mobiliteit wil graag dat medewerkers inzetbaar blijven in de branche en dat ze gezond en fit ouder worden.

Sociaal Fonds Mobiliteit biedt taxibedrijven en hun chauffeurs tips, advies en goede voorbeelden voor een gezonde werk- en leefstijl. Uiteindelijk wil SFM bereiken dat taxibedrijven gezondheidsbeleid gaan toepassen en verankeren in hun bedrijfsbeleid.

Lees verder voor nuttige tips en advies.

BRAVO-kompas voor werkgevers

Investeren in de gezondheid van uw werknemers draagt bij aan een vitaal bedrijf: mensen kunnen het werk beter aan waardoor de kans op verzuim en uitval vermindert, met vitale werknemers in een vitaal bedrijf als resultaat. Een systematisch opgezet BRAVO- of gezondheidsbeleid kan u daarbij ondersteunen.

Het BRAVO-kompas is een gratis online instrument dat richting geeft aan bedrijven om gezondheidsbeleid op te zetten en te verankeren. Het kompas hanteert een 7-stappenplan om mensen te bewegen tot een gezonder leven. In elke stap vindt u tips en tools, praktijkvoorbeelden, artikelen, links en veel gestelde vragen. Overigens vinden werknemers hier ook handige informatie voor een gezonde leefstijl.

BRAVO-thema's

Een breder gezondheidsbeleid heeft aandacht voor alle zogenaamde BRAVO-thema’s. Deze worden in het BRAVO-kompas verder uitgewerkt. De BRAVO-thema's zijn:

 1. meer Bewegen,
 2. minder Roken,
 3. matig met Alcohol,
 4. gezonde Voeding en
 5. voldoende Ontspanning.

Bewegen

Bewegen kan een prima aangrijpingspunt vormen om de aandacht voor gezondheid binnen uw organisatie te vergroten. Bewegen:

 • is een thema dat vaak enthousiast ontvangen wordt;
 • is concreet, herkenbaar en zichtbaar;
 • kan op diverse manieren voor alle medewerkers ingezet worden;
 • is een leefstijlaspect waar men meer van mag (in tegenstelling tot roken en alcohol);
 • vormt een ingang naar andere leefstijlthema’s zoals meer aandacht voor stresspreventie en een gezonder voedingspatroon en minder toegankelijke thema’s als stoppen met roken en matig alcoholgebruik;
 • raakt ook aan andere thema’s van bedrijfsvoering zoals betere communicatie en samenwerking, imago als gezond bedrijf en mogelijkheden de organisatie te profileren via sponsoring van beweegactiviteiten.

Naar het BRAVO-kompas

 

Handige tips

 • Beloon mensen voor gezond beweeggedrag: 
  - een strippenkaart bij lunchwandelen die ingeruild kan worden voor sportieve producten (bidon, paraplu), 
  - sponsoring van sportactiviteiten (kleding, deelnamekosten) 
  - of maak gebruik van Trappers. Trappers beloont fietsende werknemers met waardepunten die ze kunnen inwisselen naar keuze.
 • Maak gebruik van de fiscale regelingen van de Belastingdienst voor gezonde arbeidsomstandigheden.