U betaalt premie aan Sociaal Fonds Mobiliteit. Het (voorlopige) jaarlijkse bedrag stellen wij vast op basis van uw loonsomgegevens. Door veranderingen in uw bedrijf wijzigt vaak ook de loonsom. Als u veranderingen op tijd doorgeeft, voorkomt u dat u voor verrassingen komt te staan. Met dit formulier geeft u de wijziging door.

Hoe werkt het? Leidt de wijziging van uw loonsom tot een verandering van uw premiebedrag? Dan passen we het bedrag aan. Indien mogelijk verwerken wij uw wijziging in de eerstvolgende factuur. Het eventueel te veel of te weinig betaalde premiebedrag verrekenen wij bij de eindafrekening.