31-08-2023

Recentelijk is er een nieuwe cao OV afgesloten, waardoor ook het OV-uurloon en de OV-ORT wijzigt.

In artikel 6.1 en 6.2 van de cao Zorgvervoer en Taxi zijn respectievelijk het OV-uurloon en de OV-onregelmatigheidstoeslag (ORT) vermeld. Bij wijzigingen in de cao OV van het OV-uurloon en de OV-ORT worden de bedragen volgens artikel 6.3 ook aangepast in de cao Zorgvervoer en Taxi.

De nieuwe bedragen en de data waarop deze zijn ingegaan of in gaan, zijn opgenomen in onderstaande tabel.