Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking en wijzigt de loontrede voor ‘20 jarigen niet-rijdend personeel’.

In de WAB komen onder andere een ruimere ketenregeling, aanscherping van de regels voor oproepkrachten, cumulatiegrond bij ontslag, de transitievergoeding, hoge en lage WW-premie en payrolling aan de orde.

Payrollkrachten hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de inlener in dienst zijn. Dat betekent dat er ook in de Cao taxivervoer en Cao SFT enkele aanpassingen, die dus zullen gelden per 1 januari 2020, zullen moeten worden doorgevoerd.

 

In verband met een aanpassing van de minimumlonen per 1 januari 2020 is de loontrede voor ‘20 jarigen niet-rijdend personeel’ aangepast.