1 augustus 2018

KNV Taxi- en Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen hebben twee nieuwe cao's (cao Taxivervoer en cao SFM) afgesproken die per 1 januari 2019 ingaan. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. De nieuwe cao-teksten en loontabellen kunt u ook inzien.