16 juni 2022

Per 1 juli 2022 gaan de bedragen van het minimumloon (WML: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) omhoog.

Gevolg daarvan is dat een aantal lonen in de cao Zorgvervoer en Taxi 2022 voor niet-rijdend personeel aangepast moeten worden, omdat deze anders onder het minimumloon uitkomen.

Het betreft de 20-jarigen en de 19-jarigen voor wat betreft de functies ‘Telefonist(e)’ en ‘Overig’. In de loontabel voor niet rijdend personeel zijn de nieuwe jeugdlonen verwerkt. De looncalculator is hier inmiddels ook op aangepast. Deze wijziging zal ook nog in de cao zelf verwerkt worden.

Bekijk de nieuwe loontabel voor niet-rijdend personeel per 1 juli 2022.