9 mei 2019

Tijdens het cao-partijen overleg van 24 april jl. hebben KNV Taxi- en Zorgvervoer, FNV Taxi en CNV Vakmensen enkele nadere besluiten genomen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Wat geldt er als de 3e standplaats wordt gewijzigd?


Aan Cao partijen was de vraag voorgelegd of in geval van het wijzigen van de 3e standplaats ook de compensatieregeling (conform artikel 2.1.4) in acht moet worden genomen. Het antwoord daarop is: nee. De compensatie regeling ziet alleen op de situatie dat de standplaats, zijnde vestigingsplaats die door de werkgever is bepaald of is ontstaan, wijzigt. En niet op de situatie van de 3e standplaats.


Hoe zit het met het aanpassen van de OV uurlonen en de OV ORT bedragen?


In artikel 6.1 en 6.2 van de Cao Taxivervoer is resp. het OV uurloon en het OV ORT bedrag opgenomen. In artikel 6.3 is opgenomen dat bij wijzigingen in de Cao OV het OV uurloon en het OVT ORT bedrag wordt aangepast in de Cao Taxivervoer. Cao partijen taxi besloten begin 2018 dat de bedragen in de Cao Taxivervoer pas worden aangepast als de Cao OV ook daadwerkelijk bij het ministerie van SZW is aangemeld.
Zoals u mogelijk weet bereikten sociale partners in het OV vorig jaar een akkoord over een nieuwe Cao. Echter, de tekst van die Cao OV (met ook nieuwe OV uurlonen en OV ORT bedragen, die reeds per 1 juli 2018 en per 1 januari 2019 anders worden) laat nog steeds op zich wachten.
Naar aanleiding van een vraag hebben Cao partijen taxi nu het volgende besloten: partijen kunnen niet treden in het recht van een individuele werknemer, maar hebben wel afgesproken dat SFM niet zal handhaven op naleving van de nieuwe OV uurlonen en OV ORT bedragen bij werknemers die al uit dienst zijn (op moment dat de Cao OV tekst is aangemeld bij SZW en de gewijzigde OV uurlonen en OV ORT bedragen in de Cao Taxivervoer zijn aangepast).