7 mei 2020

De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR) ziet toe op veilig vervoer van mensen die hun rolstoel als zitplaats in de taxi gebruiken. Deze rolstoel dient in principe vanaf 1 juli 2020 ISO gecertificeerd te zijn, herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool. Vanwege de coronacrisis is 1 juli 2020 niet haalbaar en wordt de overgangstermijn van de Code VVR verlengd tot 1 januari 2021.

Na de introductie van de herziene Code VVR bleek dat er nog gebieden zijn die in de praktijk extra aandacht verdienen. Er lopen gesprekken om de code zo breed en praktisch mogelijk toe te kunnen blijven passen, zodat de code voor alle (mede)passagiers en de chauffeur een passende en veilige vervoersoplossing biedt. Zo wordt voor rolstoelinzittenden die niet over een ISO gecertificeerde rolstoel kunnen beschikken, bijvoorbeeld vanwege de aard van hun beperking, naar een passende oplossing gezocht. Deze gesprekken kunnen nu niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Hierdoor is de gestelde deadline voor implementatie niet reëel.

Ondanks het uitstel blijven partijen, verenigd in het “platform code VVR”, aandacht vragen voor het thema en het belang er van. De inhoud van de Code VVR blijft dan ook onverminderd van kracht. Partijen benadrukken het belang van de continuïteit van vervoer voor de mensen om wie het gaat.

Lees meer