12-9-2019

Overname Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer door TX-Keur
De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door het landelijk taxikeurmerk TX-Keur. Voorheen werd het Klachtenmeldpunt beheerd door de stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer (SLKT). De overname is nodig omdat de jarenlange subsidie van het ministerie is beëindigd en het meldpunt daardoor in het voortbestaan bedreigd werd.

Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer blijft onafhankelijk en neemt net als voorheen klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast blijft het Klachtenmeldpunt bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen, waarbij actief gestreefd wordt naar het voorkomen van geschillen.

 

Doorlopende behoefte Klachtenmeldpunt

Stichting TX-Keur continueert het Klachtenmeldpunt vanwege het maatschappelijk belang dat het meldpunt dient. Voorzitter Reinout Böggemann: ‘Taxi- en zorgvervoer zijn onmisbare schakels in het personenvervoer, net als het openbaar vervoer. Een onafhankelijke intermediair voor klachten is daarbij zeer gewenst. Niet alle consumenten kunnen zelf in contact komen met de vervoerder om een klacht in te dienen. Daarnaast is niet iedereen voldoende mondig- of digitaal vaardig om zijn of haar weg te vinden. Door het Klachtenmeldpunt Taxivervoer over te nemen wil TX-Keur blijven voorzien in de behoefte.’

 

Data gebruiken om diensten te verbeteren

De verzamelde klachten en de (geanonimiseerde) informatie die het Klachtenmeldpunt oplevert, wil Stichting TX-Keur gebruiken om vervoerders te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van het taxivervoer. De informatie kan voor uiteenlopende doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor (politieke) besluitvorming, om trends vast te stellen, om relevante cursussen voor taxi-ondernemers te ontwikkelen of om adviezen voor een betere ritbeleving te geven. 

 

Door het Klachtenmeldpunt aan haar dienstverlening toe te voegen, hoopt Stichting TX-Keur de keurmerkhouders nog beter te kunnen helpen bij het verhogen van de kwaliteit in het zorg- en taxivervoer. Voorzitter Reinout Böggemann: ‘Ritbeleving is een belangrijke pijler van TX-Keur. Door klachten te analyseren en bevindingen te delen faciliteren we onze keurmerkhouders, die zo hun vervoersproduct verder kunnen verbeteren.’

 

Bron: Stichting TX-Keur