16 november 2023

Het besluit tot algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao SFM is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. De cao SFM is daarmee algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2023. KNV-leden zijn vanaf 1 november 2023 premieplichtig en niet KNV-leden vanaf 16 november 2023.