24 maart 2022

De sterk stijgende brandstofprijzen van het afgelopen jaar hebben een groot effect op de kosten in het zorg- en taxivervoer. Op verzoek van Sociaal Fonds Mobiliteit heeft Panteia berekend wat de gevolgen hiervan zijn voor de kostenontwikkelingen in het zorg- en taxivervoer. De overige kostenontwikkelingen van loon, afschrijvingen, verzekeringen, etc. zijn hierbij nog niet meegenomen. Op basis van de eerste berekeningen lijkt een hogere NEA-index onvermijdelijk als brandstofprijzen niet substantieel gaan dalen.

Panteia heeft drie scenario’s op jaarbasis doorgerekend met verschillende brandstofprijzen. Een scenario met brandstofprijzen die het hele jaar min of meer op het huidige niveau blijven (plus 45%), een scenario waarin de brandstofprijzen met 25% stijgen en een scenario waarin de brandstofprijzen met 65% stijgen. Hieruit blijkt dat de kostenontwikkelingen van brandstof respectievelijk 3,9%, 2,2% of 5,6%% stijging van de NEA-index veroorzaken. Op basis van het gemiddelde over de laatste 6 jaar zijn de brandstofprijzen normaal gesproken goed voor een stijging van 0,2% van de NEA index.

Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Mobiliteit: “Opdrachtgevers moeten rekening houden met een hoge NEA-index dit jaar. Niet alleen vanwege de explosief gestegen brandstofprijzen maar ook vanwege de inflatie en de druk op de lonen door het toenemende personeelstekort. De NEA-index wordt in oktober bekend gemaakt. De reden voor deze tussentijdse mededeling is dat opdrachtgevers tijdig rekening kunnen houden met de consequenties van de kostenstijging voor hun budgetten.”

 

Scenario

Ontwikkeling brandstofprijs

Kostenaandeel brandstof in de NEA-index 2021

Extra kostenverhoging door brandstof in 2022

Laag

+25%

8,68%

2,2%

Gemiddeld

+45%

8,68%

3,9%

Hoog

+65%

8,68%

5,6%