19 juni 2018

Op 12 juni 2018 heeft Sociaal Fonds Mobiliteit opnieuw een overwinning behaald in een rechtzaak over bestuurdersaansprakelijkheid.

Het (inmiddels gefailleerde) taxi- en busbedrijf Taxi Fila heeft Sociaal Fonds Mobiliteit en FSO (zijnde het equivalent in het Besloten Busvervoer) lange tijd aan het lijntje gehouden en geweigerd om mee te werken aan verplichte cao onderzoeken. Deze verplichting vloeide voort uit de algemeen verbindend verklaarde cao Taxivervoer en de cao voor het Besloten Busvervoer. Daarnaast waren ook verplichte premiebijdragen aan SFM en FSO onbetaald gelaten.

Persoonlijk ernstig verwijt

Het bewerkstelligen dat de vennootschap niet meewerkt aan verplicht gesteld onderzoek, levert in de onderhavige situatie een persoonlijk ernstig verwijt op jegens zowel de directe bestuurders, alsmede jegens de indirecte bestuurders, waaronder de feitelijk bestuurder. Dit heeft tot gevolg dat de (in)directe bestuurders hoofdelijk zijn veroordeeld tot het betalen van de daaruit voortvloeiende forfaitaire schadevergoeding aan SFM en FSO.

Hoofdelijk aansprakelijk

Ook als de ernstige verwijtbaarheid niet was komen vast te staan, dan nog waren de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het onbetaald laten van de forfaitaire schadevergoeding en de premiebijdragen aan SFM en FSO vanwege een misleidende voorstelling van zaken conform artikel 2:249 BW.