03-02-2021

Naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving alsook de huidige corona-omstandigheden is de branche Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) per 2021 geheel geactualiseerd. Naast diverse inhoudelijke aanpassingen, waaronder COVID en het werken met/aan elektrische auto’s, is het RI&E-instrument ook iets beknopter en gebruiksvriendelijker gemaakt. Én de verplichte toetsing voor kleine bedrijven is vervallen!

Uw RI&E weer actueel

Bedrijven met personeel zijn verplicht*) een actuele RI&E te hebben waarin alle risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart zijn gebracht. Heeft u recent uw RI&E met het branche-instrument uitgevoerd dan is het mogelijk uw bestaande RI&E eenvoudig te actualiseren. Na inloggen zullen nieuwe vragen over bijvoorbeeld COVID zichtbaar zijn als ‘niet bekeken’, en kunt u die alsnog meenemen in uw aanpak.

Het is wel goed om de checklist, inclusief voorgestelde maatregelen, geheel door te lopen op alle gewijzigde informatie, verwijzingen, e.d. Om helemaal verzekerd te zijn van een actuele RI&E wordt anders geadviseerd, met behulp van de nieuwe versie, de RI&E geheel opnieuw uit te voeren.

*) N.B.! De Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) heeft plannen om in 2021 bij een groot aantal nog te selecteren bedrijven, de RI&E en het plan van aanpak, schriftelijk op te vragen. Deze worden dan beoordeeld op het risico corona in de RI&E, en de beheersmaatregelen in het plan van aanpak.

 

Toetsvrijstelling voor kleine bedrijven (t/m 25 werknemers)

Wanneer een RI&E is uitgevoerd oftewel ingrijpend geactualiseerd moet bij afsluiting de RI&E nog wel getoetst worden door een externe deskundige.

Voor de RI&E Taxibedrijven is nu voor de geactualiseerde versie toetsvrijstelling verkregen voor bedrijven t/m 25 werknemers. Deze bedrijven hoeven hun RI&E vanaf heden dus niet meer te laten toetsen mits de recente versie van onze branche is gebruikt.
 

Vragen?

Voor vragen over de RI&E of andere arbozaken is Sociaal Fonds Mobiliteit bereikbaar op telefoonnummer 0345-478478 of per
e-mail p.vos@sfmobiliteit.nl. Of neem contact op met uw vaste contactpersoon.


Hulp tijdens het invullen?

Zou u het handig vinden als een deskundige met u meekijkt tijdens het invullen? Schrijf u dan in voor de geactualiseerde cursus Preventiemedewerker. Tijdens de cursus zal onze arbocoach u persoonlijk helpen met het invullen van de RI&E. Ook een-op-een-coaching is mogelijk.

Zie ook: