21 oktober 2020

De partijen FNV, CNV en KNV Zorgvervoer en taxi hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het zorg- en taxivervoer. De leden van de vakbonden en de brancheorganisatie stemden recent in met het onderhandelingsresultaat dat enkele weken geleden behaald werd. De looptijd van de nieuwe cao bedraagt één jaar (van 1 januari 2021 tot 31 december 2021). Per 1 januari 2021 krijgen werknemers er 1,5% loon bij. Ook de Cao SFM wordt opnieuw afgesproken per 1 januari 2021, met een looptijd van 1,5 jaar.

Naast de loonsverhoging is afgesproken dat de bepaling over loondoorbetaling bij ziekte wordt aangepast. In de huidige Cao is opgenomen dat de eerste twee maanden 70% doorbetaald moet worden, daarna, tot 104 weken, 90%. In het onderhandelingsresultaat dat partijen deze week sloten is opgenomen dat voor nieuwe ziektegevallen per 1 januari 2021 gaat gelden dat de 1e twee weken van de ziekteperiode tegen 70% betaald moet worden, vanaf drie weken tot en met 8 weken 80% en vanaf 9 weken tot en met 104 weken 90%.

Partijen zien de onzekere situatie die de corona crisis met zich meebrengt en de effecten die dat heeft op de sector. Daarom hebben ze in de nieuwe Cao ook een afspraak gemaakt om gezamenlijk inspanningen te verrichten om werknemers in de sector zoveel als mogelijk werkzekerheid en inkomenszekerheid te bieden. Mede gelet op de verwachting dat het grootste deel van de werknemers na de corona crisis weer hard nodig zal zijn om het werk te kunnen verrichten.

Tot slot is afgesproken dat partijen nog eens goed gaan kijken naar de huidige Cao afspraken over verloonde tijd en onderbrekingen. Onder leiding van SFM moet een werkgroep van partijen aan de slag gaan met het in kaart brengen van de ongewenste effecten van de huidige afspraken en hoe deze op te lossen.

 

Hoofdpunten in het kort

  • Looptijd van 1 jaar. Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
  • Per 1 januari 2021 loonsverhoging van 1,5%
  • Verbetering loondoorbetaling bij ziekte, 2 weken 70% van week 3 tot en met 8 80% en vanaf de 9e ziekteweek 90% doorbetaling bij ziekte
  • Onderzoek Arbeidstijd ; de problemen rondom arbeidstijd worden in een werkgroep besproken en moeten leiden tot een nieuwe cao regeling bij de komende cao.
  • Werkgelegenheidsafspraken. In de huidige crisis is het noodzakelijk dat werkgevers en werknemers gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor zoveel mogelijk werkgelegenheidsbehoud en inkomensbehoud. Na de crisis zijn veel werknemers weer meer dan nodig, daarom nemen we nu gezamenlijk stappen om dit te bewerkstelligen.
  • De cao SFM wordt met 1 jaar verlengd en dat betekent dat die doorloopt tot 1 juli 2022.