01-07-2021

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als werkgever in aanmerking komen voor een vergoeding van UWV voor het aanbrengen van arbeidsplaatsvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het moet hierbij gaan om niet-meeneembare voorzieningen in het bedrijf (voor de meeneembare voorzieningen kan de werknemer zelf een aanvraag doen). De kosten moeten betrekking hebben op:

  • een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
  • de aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
  • de noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw bedrijf.

 

U kunt de vergoeding alleen aanvragen als het dienstverband met de arbeidsgehandicapte werknemer nog ten minste zes maanden duurt. Wanneer u de vergoeding aanvraagt, beoordeelt UWV of de voorziening echt nodig is. 

U kunt tot en met 30 juni 2022 een aanvraag voor de subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen.

Meer informatie